Curs neuromarketing Santa Coloma de Farners

Profesor: David Alberca Tel. 687804326 davildalberca@dcoach.cat

PNL manera de comunicarnos, experiencia subjectiva. En aquest curs apendrem a gestionar eines per millorar la comunicacio i apendre valors.

3 espectatives que esperem del curs:

 • Fer mes clients
 • Enfocar millor el meu negoci
 • Creixer com a persona

1- Soc en Marc Oliveras de 34 anys, soc informatic i visc a la cellera de ter

2- Guanyarme la vida del que m’agrada, evolucionar crear una comunitat de simracing

3- Lo que posa adalt ☝

Hem fet presentacions exposant els punts anteriors. En general totom mes o menys a dit el mateix, volen evolucionar com a emprenedors i com a persona, els que tenen fills orgullosos dels fills i els que no, dels seus projectes.

Continuem amb la clase, historia de la PNL

Anys 70 John Grinder Richar Bandler van estudiar a 3 psicoterapeutes. Programacio neurolinguistica descubrir quan ho fas i per que ho fas, la capacitat de modelar aixo.

Exercici PNL 12 imatges 12 numeros em de escriure que ens sugereix la imatge.

 

 1. Descansara  la platja
 2. Festival in the night
 3. Postureo
 4. Plegar fer un canvi
 5. Fart de tot
 6. La factura de la llum
 7. Sentirse be, acabar de fer la feina de casa
 8. Un mal dia
 9. La grandessa humana com ens u currem quan volem
 10. Topicazo
 11. Conexio
 12. Crack

Conclusio reflexio exercici imatges PNL

Cada escu veu les coses des del punt de vista de la seva experiència i la influència d’allà on has crescut.

Mapa ego pnl

curs neuromarketing santa coloma de farners

Pressuposicions de la PNL mes importants

 • Allo que veus no sempre es lo que significa
 • La manera que tens de dir les coses no transmet el missatge que vols
 • Tot tenim la capacitat de fer canvis
 • Tota conducta te intencio positiva
 • Les persones mes flexibles tenen mes posibilitats de conseguir reptes
 • Triem la millor desiscio en base a la informacio que tenim enmagatzemada
 • No hi ha fracassos, només resultats
 • El que ens pasa es responsabilitat nostre
 • No es possible no comunicar, sempre es diu algo amb el gestos
 • Si el que fas no funciona fes algo diferent. Locura: hacer siempre lo mismo, esperando diferentes resultados. «Albert Einstein»
 • Estudian / copian persones / negoci exitos porten a l’excel·lència
 • Tota experincia te una estructura
 • Acceptem amb mes facilitat lo conegur que lo desconegut (zona de confort)

Final primera clase de PNL a Santa Coloma de Farners

Deures; expectatives + excercisi imatges + conclusio de la clase.

Reafirmo els meus coneixements.

 

Disseny i consecució d’objectius

 

 • Especific
 • Mesurable
 • Realista
 • Pautat per etapes
 • Etic
 • Desafiant
 • Sostenible
 • Formulat en positiu

Tot aixo es necessari per dissenyar un objectiu.

Formulació i realització d’objectius.

Que esta passant a la meva vida en aquests moments?

Quins reptes estic afrontant actualment?

Estan en equilibri en la meva vida?

Exercici:

 1. Penseu amb un objectiu que voleu assolir
 2. Definir-ho lo millor possible
 3. Escriu el per què no s’ha assolit fins ara
 4. Digues que significaria per a tu assolir-ho
 5. Fes una reflexió amb el que has escrit en els 4punts anteriors i escriu el que penses
 6. Aixo s’ha de fer en paper. s’agafa la fulla i es guarda.

1/2 Crear ingresos pasius amb el contingut creat a internet que em permeti viure amb tranquilitat fen el que m’agrada.

3. No tinc la disciplina o temps necessari per dedicarmi al 100%

4. Significaria poder invertir el temps en tot allo que mapasiona i fer sempre el que m’agrada.

5. Crec que el fet de tenir obligacion economiques, no em permet dedicarme al 100% en lo que em donaria la clau per obtenir el meu objectiu.

 

Els valors, la verdadera raó de l’objectiu

 

Els canvis de creences son molt necessaris per pendre acció.

 1. Establir objectiu
 2. Examinar la realitat
 3. Contemplar les opcions i estratègies
 4. Determinar que es fara, quan i qui ho fara, a mes a mes la voluntat de fer-ho
 5. Preguntes clau: Qui soc, que vull ser, per que ho vols ser, per a que ho vols , com ho fare i quan ho fare.

Ens ha donat un consell: No donar mai consells.

La roda de la vida, Exercici.

S’ha de posar un punt on creus que estas del 1 al 10, despres un punt on t’agradaria estar. Unirem tots els punts traçant una linea corva i per ultim tracem una linea recte del punt on soc al punt on m’agradaria ser.

Que aig de fer per que la foto sigui mes rodona?

 

Quan dediquem temps algo deixem de dedicarlo un altre cosa, amics, familia, hobbyes, etc..  Em de fer que lentorn sumi per evitar problemes o entrabancs.

Com fer participar al nostre entorn (familiars i amics)? Explicarli que guanyaran ells. Gracies aixo que fare (objectiu) obtindrem  X benefici.

Els objectius es planifiquen a llarg termini, en PNL es fa just al contrari, busca el punt d’accio.

 

Identifica 3 accions especifiques i concretets per començar el camí.

 1. Formarme (en curs)
 2. Posar en practica lo apres (en curs)
 3. Fer un pla d’accio (buscant algu que me’l faci)

Frases celebres PNL

 

 • C.P Cercle de preocupacio coses que no podem controlar.
 • C.I Cercle de influencia lo que si depen de tu.

Model SMART PNL (intel·ligent)

Exercici curs neuromarketing St Coloma de Farners

El profe no em deixa penjar l’exercici al blog

Continuem amb les creences limitants, posa un exemple bastant realista.

Si de petit has viscut problemes economics a casa inconcientment et limites a viure de manera sencilla per no pasar un altre cop per aquest calvari.

Segueix insistint en cada un veus les coses a la seva manera, en funcio de les vivencies de cada un.

Important passarla critica a repte, les critiques solen venir de un mateix el profesor ni diu el nostre «monstruito» es capaç de distorsionar la realitat, sempre o fa per protegir i s’alimenta de les nostres pors. La gent de exit te consciencia i canvia la manera de fer.

Recomanacions personals:

Brian Tracy, seminario fenix: son uns videos de ventes de fa mil anys ja parlan de tot aixo pero de forma molt motivadora i explicada al milimetre.

Emilio Duro: Motivador i quasi humorista, aprens molt mentres ho pases be!

Victor Kuppers: Motivador amb una energia brutal, al igual que Emilio pero una mica menys radical.

programacio neurolinguistica st coloma de farners

Els pensaments interns (monstruito) intenta impedir que sentis els valors de la dreta.

Com canviar una creença limitant o saber si existeix.

Formular una pregunta que cuestioni la manera de pensar:

 1. ¿Que suposes o creus que timpedeix assolir el teu objectiu? Feste aquesta pregunta 3 vegades fins que estiguis convençut.
 2. ¿Amb quina creença positiva puc desmontar l’anterior creença limitant? Aquesta pregunta gira la limitacio cap al seu costat positiu.
 3. ¿Si jo em convenço que la resposta 2 es certa majudaria a complir el meu objectiu? Amb aquesta pregunta es tanca el procés.

Tenir opcions o generar opcions es una de las millor maneres darribar a cumplir el objectiu. En el context de fer una venta s’ha de fer veure que guanya el client.