Has aceptado este Pressupost.

Pressupost

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

número de Pressupost 36
fecha de Pressupost enero 21, 2020
Total €129.17
Para:
Moises

Amer

Substituir placa base torre.

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
1 Placa Base FM2+
€77.000%€77.00
1 Feina €36.000.00%€36.00
Sub Total €113.00
IVA €16.17
Total €129.17