Pagada

Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Factura número Y0012
Factura de fecha mayo 23, 2019
Import total €121.00
Para:
Promonord 23 S.A.

Pl. Catalunya num. 1
17160 Anglès
Girona

CIF: A17498254

Cambiar disc dur + instal·lar sistema operatiu i aplicacións bàsiques

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
1 Disc Dur

Disc de 500GB Solid

€58.000%€58.00
3 Hores taller

Cambiar disc dur + instal·lar sistema operatiu i aplicación bàsiques

€14.000.00%€42.00
Sub Total €100.00
IVA €21.00
Import total €121.00

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell