Pagada

Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Factura número Y0060
Factura de fecha abril 20, 2020
Fecha de vencimiento mayo 20, 2020
Import total €99.22
Para:
Casadevall Medina Arquitectes S.L.P

C/ Numància 73, 08029 Barcelona

CIF: B64280183

Diagnosticar Avaria NAS + Substituir disc dur + Configurar Raid 1

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
1 Disc Dur Seagate 1TB
€46.000%€46.00
2 Hores tècnic taller

Diagnosticar Avaria NAS + Substituir disc dur + Configurar Raid 1 + Copiar Arxius

€18.000.00%€36.00
Sub Total €82.00
IVA €17.22
Import total €99.22

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell