Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Factura número Y019
Factura de fecha junio 10, 2024
Fecha de vencimiento julio 10, 2024
Import total €43.56
Para:
Gestoria Izquierdo S.L

Gran Via Jaume I, 41, 4t 1a
17001 Girona
Tel. 972206454

NIF: B17279654

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
2 Assistència remota €18.000.00%€36.00
Sub Total €36.00
IVA €7.56
Import total €43.56

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell