Pagada

Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Factura número Y0018
Factura de fecha julio 8, 2019
Fecha de vencimiento enero 1, 1970
Import total €66.55
Para:
Promonord 23 S.A.

Pl. Catalunya num. 1
17160 Anglès
Girona

CIF: A17498254

Substituir font d'alimentació a domicili, netejar superficialment ventiladors i l'interior caixa.

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
1 Substituir Font d'alimentació

Visita domicili + material + feina

€55.000.00%€55.00
Sub Total €55.00
IVA €11.55
Import total €66.55

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell