Pagada

Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Factura número Y0055
Factura de fecha marzo 17, 2020
Fecha de vencimiento abril 16, 2020
Import total €46.28
Para:
Promonord 23 S.A.

Pl. Catalunya num. 1
17160 Anglès
Girona

CIF: A17498254

Solucionar problema inici BIOS + recollida i entrega domicili + Carregador HP.

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
1 Hores tècnic taller

Obrir portàtil canviar pila placa base.

€18.000%€18.00
1 Carregador HP

Carregador original HP Segona ma

€12.400%€12.40
1 Recollida i entrega domicili

Recollir i entregar ordinador a domicili client

€10.000.00%€10.00
Sub Total €40.40
IVA €5.88
Import total €46.28

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell