Pagada

Factura

De:

Verneda 23 B2
Anglès,
17160, Girona
628748260

NIF: 40366867G

Factura número Y0079
Factura de fecha agosto 29, 2020
Fecha de vencimiento septiembre 28, 2020
Import total €238.37
Para:
Priscila Colomè Muñoz

C/ Comerç N13, Anglès 17160, Girona

NIF: 38825543W

Crear pàgina web www.jpedraza.cat + Hosting anual + Domini

Unitat Servei PreuDescompteSub Total
1 Confecció pàgina web

Contractació del hosting + domini + Creació pàgina web + Explicació funcionament administració web

€197.000.00%€197.00
Sub Total €197.00
IVA €41.37
Import total €238.37

Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell